Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

Doc truyen Dai Dao Doc Hanh lttp truyen chu ebook prc download full.
2753Chương
4/5(501 đánh giá)

Giới thiệu

truyeê

Ba nghìn tả đạo, tám trăm bàng môn, một trăm lẻ tám thượng môn.

Tu sĩ ở cái thời đại này đông như kiến, tùy tiện ngó một cái là có một đống.

Tu sĩ tay mang ngũ hành, chân giẫm âm dương, siêu thoát sinh tử luân hồi, một lòng truy cầu đại đạo vĩnh hằng trong truyền thuyết.

Khổ tu, lịch lãm, tham ngộ, ác chiến, trải qua vạn kiếp vẫn giữ vững niềm tin. Rồi sẽ có ngày đứng trên tất cả, nhìn chúng sinh nhỏ bé dưới chân.

Đến ngày ta đứng trên đỉnh chín tầng trời, mới phát hiện đại đạo ta truy cầu vốn chỉ là con đường ta đã trải qua, mà chính nó cũng chỉ mới bắt đầu!

Đại đạo rộng lớn mịt mờ, mình ta độc hành!


Danh sách chương

Chương 11: Thiên Đạo Sát (1)Chương 12: Thiên Đạo Sát (2)Chương 21: Tâm là đen (1)Chương 22: Tâm là đen (2)Chương 31: Tự do tự tại (1)Chương 32: Tự do tự tại (2)Chương 4: Thần uy truyền thừaChương 51: Phạt ác ở trước (1)Chương 52: Phạt ác ở trước (2)Chương 61: Ta cũng muốn sống sót! (1)Chương 62: Ta cũng muốn sống sót! (2)Chương 71: Thiếu niên Lạc gia (1)Chương 72: Thiếu niên Lạc gia (2)Chương 81: Sư huynh, tha mạng! (1)Chương 82: Sư huynh, tha mạng! (2)Chương 91: Thiên địa như lò, tạo hóa là công! (1)Chương 92: Thiên địa như lò, tạo hóa là công! (2)Chương 10: Tình thương của cha không bến bờChương 111: Ta muốn tu tiên! (1)Chương 112: Ta muốn tu tiên! (2)Chương 12: Đạo thể tiên thânChương 131: Tiên duyên? Tiên duyên! (1)Chương 132: Tiên duyên? Tiên duyên! (2)Chương 14: Mượn xác ẩn thânChương 151: Thoát xác hóa bướm (1)Chương 152: Thoát xác hóa bướm (2)Chương 161: Hồi quy trung thổ phản nhân gian! (1)Chương 162: Hồi quy trung thổ phản nhân gian! (2)Chương 17: Linh Điệp Thất Xảo Tử Dương sơn!Chương 181: Khi nên ra tay liền ra tay! (1)Chương 182: Khi nên ra tay liền ra tay! (2)Chương 191: Linh Điệp môn lục lưu tên thật! (1)Chương 192: Linh Điệp môn lục lưu tên thật! (2)Chương 20: Ba ngàn tả đạo truyền chân kinh!Chương 211: Nhược vấn như như tâm tự tại! (1)Chương 212: Nhược vấn như như tâm tự tại! (2)Chương 221: Sách cốt phân nhục Thoát Xá viện! (1)Chương 222: Sách cốt phân nhục Thoát Xá viện! (2)Chương 23: Tâm như luy thổ nhập tiên thai!Chương 241: Khí xông cửu quan đạp tiên lộ! (1)Chương 242: Khí xông cửu quan đạp tiên lộ! (2)Chương 25: Chân khí quán thể thiên địa khoan!Chương 261: Nắm tay lớn là quy củ? (1)Chương 262: Nắm tay lớn là quy củ? (2)Chương 27: Kiếm ảnh lưu quang đảm khí hàn!Chương 281: Đương lệnh mĩ vị nhập ngô thần! (1)Chương 282: Đương lệnh mĩ vị nhập ngô thần! (2)Chương 29: Hưu dữ thì nhân thuyết động thiên!Chương 301: Trước Tử Dương nhai luyện chân khí! (1)Chương 302: Trước Tử Dương nhai luyện chân khí! (2)Chương 311: Mài đao soàn soạt hướng heo dê! (1)Chương 312: Mài đao soàn soạt hướng heo dê! (2)Chương 32: Dưỡng khí cần như đao giải ngưu!Chương 331: Vãng sinh pháp chú độ phàm trần! (1)Chương 332: Vãng sinh pháp chú độ phàm trần! (2)Chương 34: Một bữa cơm cảm ơn không chỗ báo!Chương 351: Trong sách đều có hoàng kim ốc! (1)Chương 352: Trong sách đều có hoàng kim ốc! (2)Chương 361: Thiên Chu phường thị tìm đạo duyên! (1)Chương 362: Thiên Chu phường thị tìm đạo duyên! (2)Chương 37: Thần thông đào bảo tự hiện!Chương 381: Linh tê hữu vựng trung gian minh! (1)Chương 382: Linh tê hữu vựng trung gian minh! (2)Chương 391: Chúng nhân tùng trung duy độc kiến! (1)Chương 392: Chúng nhân tùng trung duy độc kiến! (2)Chương 40: Tiên tử Nhược Đồng cơ duyên ẩn!Chương 411: Tự dụ ngu công tỉ vương ốc! (1)Chương 412: Tự dụ ngu công tỉ vương ốc! (2)Chương 42: Nam sơn thải thạch tâm bất hoặc!Chương 431: Nhất thiết pháp không quan tự tại! (1)Chương 432: Nhất thiết pháp không quan tự tại! (2)Chương 44: Công đức viên mãn linh thạch đủ!Chương 451: Chuyện tốt thành đôi tới! (1)Chương 452: Chuyện tốt thành đôi tới! (2)Chương 461: Pha văn Lâm lang nhập nội môn! (1)Chương 462: Pha văn Lâm lang nhập nội môn! (2)Chương 47: Không nghe lời chính là chọc đánh!Chương 481: Tìm sư huynh cũng bị đánh! (1)Chương 482: Tìm sư huynh cũng bị đánh! (2)Chương 491: Thiện đức phát uy thấu sinh tử! (1)Chương 492: Thiện đức phát uy thấu sinh tử! (2)Chương 501: Trong mộng thấy lệ từ mẫu! (1)Chương 502: Trong mộng thấy lệ từ mẫu! (2)Chương 511: Trên Tử Dương nhai quan thiên địa! (1)Chương 512: Trên Tử Dương nhai quan thiên địa! (2)Chương 521: Hắc long cúi đầu đại đạo thành! (1)Chương 522: Hắc long cúi đầu đại đạo thành! (2)Chương 53: Hắc Long Ba trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng!Chương 54: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng!Chương 551: Sinh tử quyết trong Thiên Biến động! (1)Chương 552: Sinh tử quyết trong Thiên Biến động! (2)Chương 561: Truyền thuyết Trúc Cơ trảm Kim Đan! (1)Chương 562: Truyền thuyết Trúc Cơ trảm Kim Đan! (2)Chương 57: Hắc long phát uy đoạn hồn ba!Chương 581: Tử đấu chỉ có ta độc hành! (1)Chương 582: Tử đấu chỉ có ta độc hành! (2)Chương 591: Có chết cũng không lùi nửa bước! (1)Chương 592: Có chết cũng không lùi nửa bước! (2)Chương 601: Có duyên tha hương gặp lại! (1)Chương 602: Có duyên tha hương gặp lại! (2)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 2.738 kết quả

Từ khoá: Đọc truyện Đại Đạo Độc Hành full, chương 1, chương cuối. Đại Đạo Độc Hành wattpad truyện full sstruyen truyencv medoctruyen, metruyenchu nội dung truyện Đại Đạo Độc Hành review, Đại Đạo Độc Hành Mangatool Wikidich Truyencuatui truyenfull webtruyen truyenyy , nghe audio Đại Đạo Độc Hành.