Trái Ác Quỷ Thành Tinh Rồi

Bản hoàn tất cảm nghĩ.


Ân. . . Triệt để kết thúc.

Quyển sách này viết tương đối thất bại, để cho ta nghĩ đến một tấm lưới cầu, liền là tấm kia vẽ ngựa hình ảnh, vừa mới bắt đầu viết thời điểm bản thân cảm giác tốt đẹp cực kỳ, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có viết xong, ngoại trừ đề tài thiết kế, cơ bản không còn gì khác.

Tóm lại, tâm tình rất phức tạp, lưu không ít hố, nhưng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian.

Nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại mở sách mới, năm nay có vẻ như không tốt đi ra ngoài làm gì, chỉ có thể ở nhà. . .

Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, gặp lại.