Nữ chủ ở dị thế làm nội cuốn tự cứu thành đại lão

Phát sốt, xin nghỉ một ngày

Cả người rét run, đầu cũng một đốn một đốn đau, nằm ở trên giường gì cũng không viết ra được.

Ta nghỉ ngơi một ngày, nhìn xem ngày mai có thể hay không hảo điểm, khắc phục một chút.

Gần nhất thời tiết chuyển biến mau, các bảo bảo cũng muốn chú ý thân thể, ta đi trước ngủ